Forretningsbetingelser for Det Gule Hus i Bø

Priser: 

Det Gule Hus garanterer priser som er inngått ved dato for Partenes kontraktsunderskrivelse. 

Priser beregnes dels ved fast tidsrelatert leie av plass (stand), benevnt standleie og dels andel av varens verdi, benevnt kommisjon.

 

Ved forlengelse av standleieperiode,  forbeholder Det Gule Hus seg retten til å endre priser og vilkår.  

 

Utover standleien beregner vi oss 15% i kommisjon for å selge dine varer.

 

Oppsetting på din standplass

Du kan begynne å sette opp dine ting og saker i din stand på første leiedag, eller 1 time før lukketid, kvelden før leieperioden starter. 

Du har rett til å fylle opp med nye varer etterhvert som de blir solgt så ofte man ønsker.

Det er viktig at du er oppmerksom på kun å plassere varer på din egen standplass og ikke i gangarealer eller andre steder. Varer som er plassert utenfor standplassen, kan bli fjernet uten varsel.

 

Du skal være oppmerksom på, at din stand i utgangspunktet er forbeholdt salg av brukte ting (løsøre). Du må selvfølgelig gjerne selge din nye radio, som du aldri har tatt i bruk o.l. Men man kan ikke drive forretning med nye ting fra standen. Er du i tvil, så spør en ekstra gang.

Du må for eksempel ikke selge matvarer, ulovlige kopivarer, tobakk og alkohol, våpen eller fyrverkeri, pornografisk materiale eller annet som kan virke støtende på de besøkende. Det gjelder også reklame av religiøst eller politisk innhold.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne ikke tillatte eller upassende varer fra standen og slikt destrueres om det ikke hentes etter en dags varsel.

 

Det er viktig, at du alltid sjekker at dine ting er levert med korrekt pris og strekkode og du alene har risikoen for korrekt merking.

Din stand er innrettet slik, at du kan velge selv om du vil selge tøy, annet løsøre,  eller begge deler. Vi anbefaler at du ikke har mye tøy på standplass for ting. Velger du å selge tøy fra din stand, legger vi gratis kleshengere  til rådighet.

 

Du må sjekke at ting virker. Test alltid elektriske apparater før du selger dem. Klær skal være vasket og rene. Det samme gjelder for ting, som skal være rene.

 

Standplassen

Det må kun plasseres varer på din egen stand og ikke andre steder i butikken, uten avtale med personalet i Det Gule Hus.

Du må kun bruke Det Gule Hus’ prislapper på dine varer, som forsynes med en kort beskrivelse av varen samt din pris.

Hvis du vil endre prisen på en vare, skal du utfylle en ny prislapp og montere på varen. Husk å fjerne den gamle prislapp. Det er ikke tillatt å modifisere standens utforming.

 

Salg på din stand

Du kan velge å ha salg på din stand. Du skal i så fall orientere personalet, som vil utlevere ett salgs-skilt som du henger på din stand.

Du kan velge å gi 25% – 50% eller 75% rabatt. Dette registreres i vårt kassesystem.

 

Ansvar

Du er selv ansvarlig for å holde din stand pen og ryddig. Det Gule Hus er ikke ansvarlig for stjålet, tapte eller ødelagte varer eller feilprisete varer. Solgte varer kan kan ikke returneres eller reklameres for.

Vårt personale er alminnelig årvåken overfor butikktyver. 

Det Gule Hus er ikke erstatningspliktige overfor brann- og vannskade og du må selv undersøke om dine forsikringer dekker de ulike tap som kan oppstå ved tap / ødeleggelser av løsere som ligge i din stand..

 

Utbetaling av ditt overskudd av salg

Det Gule Hus utbetaler ditt salg for gjeldende måned 20 dager inni påfølgende måned etter salget.

 

Oppsigelse av standplass

Det Gule Hus har rett til å nekte ein forlengelse av standleige i tilfelle av, at standplassen ikke selger for mere end 2000 kr. på 4 uker (24 åpningsdager). 

 

Utløp av leieperioden

Ved utløp av leieperioden, skal leier selv tømme standen for varer. Det Gule Hus er ikke pliktig til å varsle utløp av leieperioden.

Personalet har rett til å kontrollere dine varer, innen de tas ut av salgslokalet.

Du skal fremvise bilde ID.

Din stand skal tømmes på den siste dag i leieperioden, mandag – lørdag senest kl. 15.30.

Tømmer du ikke standen til rett tid, da tømmer personalet standen mot et gebyr på 150 kr, som faktureres. Dine ting oppbevares i butikken i èn uke. Etter dette tilfaller tingene det Det Gule Hus’ eiendom.

 

Eiendomsrett

Selger står inne for å ha uinnskrenket eiendomsrett og rett til å bestemme over / selge varene på standen.

Det Gule Hus forbeholder seg retten til å endre disse betingelser, samt å utarbeide eventuelle tillegg til disse betingelser.

Du er alltid velkommen til å kontakte Det Gule Hus’ personale vedrørende dine eventuelle spørsmål.